Tabulky velikostí obuvi

 

 

 Porovnávací tabulky čísel velikostí obuvi systému
Mondpoint, metrické, anglické a francouzké soustavy.

 

Základem všech systémů číslování je délka chodidla měřená vestoje.
Měří se délka od paty k nejdelšímu prstu.

 

U nás je možné se setkat s těmito základními systémy:

Mondopoint - metrický milimetrový systém - velikost obuvi odpovídá délce nohy měřené v milimetrech. Stupňování je po 5 mm.

Metrický centimetrový systém (s nadměrkem) - vychází z rozdílu 1 cm mezi celými čísly velikostí, mezi půlčísly 0,5 cm. Velikost

obuvi se určí, když se připočte k naměřené délce v centimetrech hodnota minimálního nadměrku (1cm). Délce nohy 16 cm (160 mm)

odpovídá v tomto systému tedy číslo 17; 265 milimetrovému chodidlu pak 27 1/2.

Anglický systém - zakládá číslování na velikosti v palcích (inch). Rozdíl mezi půlčísly odpovídá 1/6 palce (cca 4,2 mm), mezi celými

čísly pak 1/3 palce (cca 8,4 mm). Pro délku nohy 270 mm je tedy třeba žádat číslo velikosti 8.

Francouzský systém číslování (EURO) - nemá půlčísla. Interval mezi velikostmi činí jeden francouzský steh (6,66 mm). To znamená,

že například pro nohu o délce 210 mm si zákazník musí koupit velikost 33, u 245 milimetrového chodidla pak velikost 38. V případě

tohoto systému číslování je třeba znát i zemi původu výrobku, neboť např. italští výrobci mají francouzskou stupnici nastavenu jinak

(nutno vybrat obuv o číslo větší).

Obecným zjednodušujícím trendem je rozšiřování užívání
francouzského "EURO" systému.